Utvecklande ledarskap

Välkommen Vi erbjuder

Ledarna

Sveriges chefsorganisation.

Kurser som utvecklar

Öka din självinsikt i ledarrollen.

Personligt ledarskap

Ledarutveckling som skapar förståelse och engagemang.

Kommunikationsförmågan avgörande för ledarskapet

Svensk Chefsförening: "I mindre organisationer är det möjligt att föra dialog med nästan varje medarbetare. I stora organisationer ställer det andra krav på kommunikation. Ofta från en scen inför många hundra medarbetare, via internkommunikation på nätet och inte minst genom media och sociala medier. Min slutsats är att kommunikationsförmåga på alla plan har allt större betydelse ju större organisationer man leder."
Läs mer: Ledarskap och kommunikation

Ledarskapsmodell: Ett utvecklande ledarskap

Wikipedia. "Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen."
Läs mer: Ett utvecklande ledarskap

Chefskurser: Vett och etikett

Chefskurser.com. För Gustaf Lewenhaupt står orden vett och etikett för ett regelverk som skapar säkerhet i sociala sammanhang. Något snobberi är det inte tal om. Den som tror det ger han rådet:

– Glöm det helt och fortsätt som vanligt. Regelverket ska användas på ett personligt sätt. Det ska vara naturligt och anpassat till situationen. Är det påklistrat och stelt har etiketten inget värde. Det genomskådas direkt, säger Gustaf Lewenhaupt.

Läs mer: Gustaf Lewenhaupt - vett och etikett i arbetslivet

Chefsutvecklingsprogram

Läs mer: Chefsutvecklingsprogram

Aktuellt

Organisation och ledarskap

Umeå universitet

Ledarskap och ledningsformer.

 

Chefsutveckling

Chefsnätverk
Ledarskap, kommunikation och motivation.

 

Kreativa chefer

Kreativt ledarskap
Kreativa arbetsplatser stimulerar och har mindre stress.

 

Grupputveckling

Utveckla din arbetsgrupp
Grupputveckling och teambuilding.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här