Utvecklande ledarskap

Välkommen Vi erbjuder

Ledarna

Sveriges chefsorganisation.

Kurser som utvecklar

Öka din självinsikt i ledarrollen.

Personligt ledarskap

Ledarutveckling som skapar förståelse och engagemang.

Företagsutveckling: Utveckla ert företag


Företagarna

Sveriges största medlemsorganisation för företagare. Företagarna har fler än 75 000 medlemsföretag.

Läs mer: Företagarna.se

Ledarna

Sveriges största chefsorganisation med över 75 000 medlemmar inom privat och offentlig sektor.

Läs mer: Ledarna.se

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Läs mer: Svenskt Näringsliv

Svenska Retoriksällskapet

Utvecklar människor i karriären till bättre, tryggare och skickligare kommunikatörer. Svenska Retoriksällskapet erbjuder företagsinterna personalutbildningar, chefskurser och inspirationsföreläsningar över hela landet.

Läs mer: Retoriksallskapet.se

Svensk Chefsförening

Chefsföreningen för akademiker.
Läs mer: SvenskChefsförening.se

Unionen: Chefsmedlemskap med ledaren i fokus

Sveriges bästa inkomstförsäkring.

Läs mer: Unionen

Aktuellt

Organisation och ledarskap

Umeå universitet

Ledarskap och ledningsformer.

 

Chefsutveckling

Chefsnätverk
Ledarskap, kommunikation och motivation.

 

Kreativa chefer

Kreativt ledarskap
Kreativa arbetsplatser stimulerar och har mindre stress.

 

Grupputveckling

Utveckla din arbetsgrupp
Grupputveckling och teambuilding.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här