Utvecklande ledarskap

Välkommen Vi erbjuder

Ledarna

Sveriges chefsorganisation.

Kurser som utvecklar

Öka din självinsikt i ledarrollen.

Personligt ledarskap

Ledarutveckling som skapar förståelse och engagemang.

Citat om ledarskap, chefskap och management

Sinnessjukdom har definierats som ’att göra samma sak på samma sätt och förvänta sig ett annat resultat’.

Brian Tracy

Allt som är värt att göra är värt att göra dåligt, tills man lär sig att göra det bra.

Steve Brown

Det är 100 procent troligt att du inte träffar med de skott du inte skjuter.

Wayne Gretzky

Påverka orsaken för att förändra verkan.

Maharishi

Om vi alltid är beredda att dra nytta av fördelar, även då vi står inför problem, kan vi befria oss från olyckor.

Sun Tzu

Om man inte börjar med list utan endast förlitar sig på den råa styrkan, finns det ingen garanti till seger.

Sun Tzu

Det finns tre slags människor i världen: de som får livet att hända, de för vilka livet händer och de som undrar, ’Vad hände?’.

John Roger

Livet är bra lustigt: om du vägrar att acceptera något annat än det bästa, får du det ofta.

W. Somerset Maugham

Att följa ett mål utan tvekan; däri ligger hemligheten till farmgång.

Anna Pavlova

Att tänka är det hårdaste arbete som finns, vilket förmodligen är orsaken att så få ängar sig åt det.

Henry Ford

Om du gör det du alltid gjort, kommer du att få det du alltid fått.

Okänd

Det är ofta det lilla, betraktat över tiden, som gör den största skillanden.

Tony Robbins

Om du följer din nuvarande riktning, var kommer du att befinna dig om fem år eller om tio år? Och är det dit du vill komma?

Tony Robbins

Om ett arbete är svårt eller obehagligt, gör det omedelbart.

Zig Ziglar

En människa har oftast två orsaker till att hon gör något: en som låter bra och en verklig.

J. Piermont Morgan

Gå in i väggen! Stanna inte förrän det verkligen är definitivt stopp! De väggar vi ser framför oss kanske inte alls är så massiva som de ser ut. Det kanske är en sten – det kanske bara är en välgjord kuliss, som man kan gå rakt igenom.

Jan carlzon

Det är bara när man sover som man inte gör några misstag.

Jan Carlzon

Fastna inte i ’aktivitesfällan’ där aktivitet ersätter utförnande.

Karl Albrecht

Logik ändrar inte en känsla, men det gör handling.

Zig Ziglar

Även om du är på rätt spår, blir du överkörd om du bara sitter där.

Will Rogers

Fler citat om ledarskap: Att leda sig själv och andra

Aktuellt

Organisation och ledarskap

Umeå universitet

Ledarskap och ledningsformer.

 

Chefsutveckling

Chefsnätverk
Ledarskap, kommunikation och motivation.

 

Kreativa chefer

Kreativt ledarskap
Kreativa arbetsplatser stimulerar och har mindre stress.

 

Grupputveckling

Utveckla din arbetsgrupp
Grupputveckling och teambuilding.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här